д-р Янков

Д-р Георги Янков е специалист кардиолог в София с над 6 години опит. Извършва неинвазивна диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания – ехокардиография, Холтер ЕКГ
мониториране, Холтер артериално налягане. Д-р Янков не преглежда деца.

Образование:
Завършва Медицински университет София през 2013 г. Своята специалност Кардиология придобива
през 2019 г. след специализация в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". От 2018г е асистент към клиниката по
кардиология в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"

Допълнителни квалификации:
● 2021 г.- Здравен мениджмънт;
● 2020 г. – Професионална квалификация Ехокардиография (ЕхоКГ);
● Член на Българско дружество по кариология:
● Член на Български лекарски съюз;
● Участие в международни конгреси и семинари по специалността.

Биография:
Професионалния си опит, в годините, д-р Янков придобива в отделенията по кардиология на
УМБАЛСМ Н. И. Пирогов. В момента е част от екипите специалисти на Интензивно Кардиологично Отделение към УМБАЛСМ Н. И. Пирогов.