д-р йорданова

 Д-р Мая Йорданова е специалист- офталмолог с над 4 години опит. Извършва консултативни прегледи, диагностика, профилактика и лечение на очни заболявания на пациенти над 10-годишна възраст. Специалните професионални интереси
на д-р Йорданова са свързани с окулопластичната хирургия, катаракта, глаукома и патология на задния очен сегмент.

Образование :
Завършва Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”, гр. Варна през 2015 год.. През 2021 год. придобита специалност по Очни болести. 
Допълнителни квалификации :
Посетени научни форуми:
• Конференции на Софийското офталмологично дружество – “ Новости в офталмологията“.
• XVII Симпозиум на Българското глаукомно дружество.
• Конгрес на Българското дружество по Офталмология.
• 36 th ESOPRS Annual Meeting – Stockholm, Sweden
• 11 th Vitreoretinal Syposium Evolution in Vitreoretinal surgery
• 13 th Vitreoretinal Syposium Intraocular Tumors and Retinal Diseases
• World Оphthalmology Congress 2018 – Barcelona, Spain
• Euretina 2020 Virtual.

Активно участие в научни форуми:
• Годишна конференция на Софийското офталмологично дружество „Новости в Офталмологията” , 2016 год.- представяне на клиничен случай .
• XII Национален Конгрес на БДО 2017 год. – представяне на два клинични случая / постерна сесия/.
• Годишна конференция на Софийското офталмологично дружество „Новости в Офталмологията” , 2018 год. – научна презентация, предствяне на клиничен случай
/ видео-филм/.
• 9 th Balkan Ophthalmic Wetlab Course, Sofia, 26-29 June, 2019 – Glaucoma surgery course
Членства в научни дружества и асоциации:
• Българско дружество по Офталмология / БДО/
• Български лекарски съюз / БЛС/
Биография :
От 2016 г. до 2020 г. е специализант в СОБАЛ „Вижън, гр. София. Към момента д-р Йорданова е част от екипите специалисти на МЦО „Ресбиомед”и МЦ „Диамедикъл”,
гр. София. Владее английски език